Usługi ciesielskie i dekarskie (dachowe)

Duże doświadzcenie zawodowe pozwala nam na szeroki zakres wykonywania usług ciesielsko-dekarskich takich jak:

 • różnego rodzaju konstrukcje dachowe regularne i nie regularne, z lukarnami, galeriami i wykuszami o zróżnicowanym stopniu trudności wykonania
 • budynki techniczne i inwentarskie
 • garaże, wiaty, altany
 • balkony, tarasy, pergole itp.
 • remonty i wymiany starych pokryć dachowych na nowe
 • montaż okien i włazów dachowych
 • obróbki blacharskie
 • krycie dachówką ceramiczną, betonową blachą i gontem bitumicznym
 • montaż orynnowania systemowego
 • deskowanie i podbitki
 • system do gromienia

Dobra znajomość zawodu pozwala na wykorzystanie usług metodami nowoczesnymi jak również tradycyjnymi przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i sprzętu. Zlecenia wykonujemy terminowo, fachowo, estetycznie i solidnie. Prace wykonywane są zgodnie z normami i sztuką ciesielską.

WP_000045